Prasa

Novacolor prezentuje program zr�wnowa�onego rozwoju w ochronie �rodowiska.


Africa, Patina Minerale i Puro_Titanium & Vox Free stanowi rezultat ekologicznego podejcia Novacolor w zakresie produkcji farb i tynkw dekoracyjnych, a take podania "zielon" ciek rozwoju, ktr przypiecztowuje podpisanie wsppracy z firm BASF.

Od 17 do 22 kwietnia, w trakcie Milan Design Week 2018 Novacolor zaprezentuje linie ekologicznych farb, ktre nie wpywaj na rodowisko, przy zachowaniu takiej samej wysokiej jakoci produktw.

Jest to moliwe, dziki programowi "Mass Balance approach", czyli skupieniu si na zrwnowaonym rozwoju i ochronie rodowiska w drodze nieustannych innowacji i bada. W wymienionych wyej produktach nieodnawialne surowce kopalne zostay zastpione zasobami odnawialnych pochodzcymi w szczeglnoci z eksploatacji biomasy.

Biomasa powstaje przewanie w drodze odpadw z dziaalnoci rolniczej, ktr mona modyfikowa za pomoc rnych procesw, w celu uzyskania paliw lub bezporednio energii elektrycznej i cieplnej. Jest to zatem prawdziwa rewolucja w wiecie farb, ktra zmieni nawyki konsumentw, wybierajc materiay przyjazne dla rodowiska, bez obniania ostatecznej jakoci.

Novacolor, dobrze znana woska firma z produkcji dekoracyjnych wykocze ciennych oraz firma stanowica odnonik dla architektw, dekoratorw, postanowia skupi si na zrwnowaonej produkcji, majcej na celu tworzenie produktw w peni ekologicznych, przyjaznych dla rodowiska naturalnego oraz dla ludzi.

Na pocztku 2018 roku firma Novacolor zdecydowaa o pjciu krok dalej w drodze do produkcji ekologicznych farb i tynkw dekoracyjnych, dlatego zawizaa wspprac z BASF, najwiksz i najbardziej znan firm z bray chemicznej na wiecie, z ktr od tej pory Novacolor bdzie dzieli wsplne badania, innowacyjne rozwizania i ekologiczne wartoci.

W wyniku tej wsppracy moemy ju zaprezentowa nowe, innowacyjne produkty: Africa, Puro_Titanium & Voc Free oraz Patina Minerale.

Africa jest ju dostpna wiele lat na rynku jako metaliczna farba dekoracyjna do wntrz z metalicznymi pigmentami, ktra pozwala na uzyskanie gry wiata i cienia na powierzchni ciany. Teraz jej skad zosta cakowicie zmieniony by uczyni j w peni neutraln dla rodowiska.

Puro_Titanium & Voc Free to matowa, mineralna farba na bazie wodnej do wntrz, oparta na polikrzemianie potasu, ktry jest bezzapachowy i nie zawiera lotnych zwizkw organicznych (VOC) ani formaldehydw. Produkt pozwala na ograniczenie wydzielania CO2 do atmosfery zwizanych bezporednio lub porednio z produktem oraz procesem jego produkcji.

Patina Minerale to cakowicie nowy produkt, mineralna przecierka oparta na silikatach do zastosowania wewntrznego i zewntrznego. Klienci dostaj moliwo zabezpieczenia i dekoracji ich tynkw dekoracyjnych za pomoc w peni mineralnego produktu, a nie akrylowego.

Novacolor zainwestowao duo czasu i pracy w te trzy produkty, ale jest to tylko pocztek podry zwizanej z ekologicznym podejciem na rynku farb, z ostateczym celem jakim jest przyczynienie si do wanej zmiany dla wszystkich ludzi i rodowiska w zakresie zrwnowaonego rozwoju.